երկու

երկու

Dasnabedian 1995: 431

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,16 8,19 18,4 Acrostiche 6,16
deux

freq: 4


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԵՐԿՈՒ — (երկու (ուղղ. եւ գործ.) երկուց, երկուս (հյց. եւ ուղղ.)) NBH 1 0698 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 14c ա. δύο duo, duae Միութիւն կրկնեալ. կէսն չորից. ... *Զերկուս լուսաւորսն: Երկու երկու: Երկուս երկուս: Լաւ են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Армянский — Երկու ընկեր գնացին անտառ որս անելու։ Հանկարծ նրանց առաջ մի արջ դուրս եկավ։ Ընկերներից մեկը ծառը բարձրացավ, իսկ մյուսը պառկեց, շունչն իրեն քաշեց, որ արջը կարծի, թե նա մեռած է։ Արջը մոտեցավ նրան, հոտոտեց ն, մեռած կարծելով, թողեց, գնաց։ Այդ ժամանակ… …   Определитель языков мира по письменностям

 • ԿՐԿՆԱԿԻ — ( ) NBH 1 1135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c մ. ἑκ δευτέρου secundo. Կրկին անգամ. վերստին. ... *թլպատեսցես զորդիսն իսրայէլի կրկնակի. Յես. ՟Ե. 2: *Ի կրկնակի թագաւորելն: Դառնայ կրկնակի. Յհ. կթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՆԳ — (ի կամ ոյ, աց.) NBH 1 0593 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. ԴԱՆԳ կամ ԴԱՆԿ. Իբրու չափ կշռոյ է Քառորդն տրամոյ, եւ վեցերորդ մասն ամենայն իրաց. պ. տանէ, (այսինքն հատիկ.) տանգ, տէնկ *Երկու գարւոյ կշիռն դանգ մի է. Վրդն. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՅԳ — (զուգի, իւ. Զոյգք, զուգաց, օք, կամ գից, իւք.) NBH 1 0741 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. δισσοί bini Երկու կրկին. երկու հատ, երկերկու, ջուխտ. ... *Երկու աչօք եւ ականջօք զուգիւք. Փիլ. այլաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՈՒՏ — (մտի կամ մտոյ. ՄՈՒՏՔ մտից, մտիւք.) NBH 2 0300 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ՄՈՒՏ ՄՈՒՏՔ. εἵσοδος ingressus, introitus. Մտանելն. մտումն. գալուստ. մխումն. որում հակադրի Ելք. ... *Խաղաղութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0627 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. σχοινίον, σχοίνισμα funis, funiculus. Չուան. ճոպան. խառան. կառան. լար. տոռն. առասան ստուար եւ բարակ. ... *Չափեաց զնոսա պարանօք, եւ գառացոն զնոսա յերկիր:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՈԼ — (լոյ կամ լի կամ ամլոյ. մանաւանդ ամոլք, ամոլաց, կամ լից, կամ լեաց.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c, 13c ա.գ. ԱՄՈԼ մանաւանդ ԱՄՈԼՔ. (ʼի համ, եւ ուլն.) Լծորդ, լծակից. զոյգ արջառոց՝ որք ուլամբք զնոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 414 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ն. ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՄ. որ եւ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. πολλαπλασιάζω multiplico Բազմապատիկ առնել. բազմացուցանել իւրք օրինակաւ. առաւելուլ. յաճախել. շատցնել, էւելցնել, վրայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 414 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ն. ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՄ. որ եւ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. πολλαπλασιάζω multiplico Բազմապատիկ առնել. բազմացուցանել իւրք օրինակաւ. առաւելուլ. յաճախել. շատցնել, էւելցնել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴՐԱՄԱԿՇԻՌ — (կշռոյ.) NBH 1 0642 Chronological Sequence: Unknown date, 7c գ.ա. δραχμαῖος, δραχμιαῖος drachmae pretium seu pondus aequans Փող՝ կամ ինչ մի, որ կշռէ տրամ մի, եւ արժէ մի դրամ. որ, եւ երկու ունկի, մի դրաքմայ ըստ ատտիկեցւոց, եւ ըստ աղեքսանդրացւոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.